لیست رزومه های اپراتور
 • هادی ترکمن رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
 • احسان قیریان رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
 • علی غزازانی رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست محل سکونت :تهران-شمیرانات
 • حسام یاری رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
 • محمدرضا ابراهیمی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • مهدي ابراهيم نيا رشته تحصیلی :شبکه‌های کامپیوتری محل سکونت :تهران-تهران
 • احمد رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • آتنا فرهادی رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :البرز-کرج
 • مهديه مولازاده رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • امیر منتهایی رشته تحصیلی :حسابداری دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد مقصودی رشته تحصیلی : محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد