لیست رزومه های حسابداری
 • حسنا کوچه مشکی رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :تهران-تهران
 • مژگان حری رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :-
 • عالیه طبسی رشته تحصیلی :ریاضی - کاربردی محل سکونت :تهران-تهران
 • مرضيه بامدادى رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :-
 • محمود امیرسلیمانی رشته تحصیلی :حسابداری - امور مالی محل سکونت :تهران-تهران
 • زهرا کرمی رشته تحصیلی :آمار محل سکونت :تهران-تهران
 • رحیم عسگری رشته تحصیلی :مهندسی برق محل سکونت :تهران-تهران
 • ساينا سالاري رشته تحصیلی :حسابرسی محل سکونت :تهران-تهران
 • مرتضی سید علی خانی رشته تحصیلی :امور مالی محل سکونت :تهران-تهران
 • بهناز طايفه رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • پریسا درخشان رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :تهران-شهریار
 • رضا درویشی رشته تحصیلی :کاشی کاری محل سکونت :قزوین-تاکستان
 • میترا رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سعیده خضری رشته تحصیلی :ریاضی - کاربردی محل سکونت :تهران-تهران
 • شهاب الدین بیگدلی رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :تهران-تهران
 • پونه قناعتی رشته تحصیلی :امور مالی محل سکونت :تهران-تهران
 • غلامرضا ولی رشته تحصیلی :فرهنگ و ادب محل سکونت :تهران-تهران
 • رعنا خدادای رشته تحصیلی :مدیریت مالی محل سکونت :تهران-تهران
 • لیلا کیانی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • ایران پناهی رشته تحصیلی :امور مالی محل سکونت :البرز-کرج
 • میلاد خوشقلب رشته تحصیلی : محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد