لیست رزومه های حسابداری
  • حسنا کوچه مشکی رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :تهران-تهران
  • مژگان حری رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :-
  • عالیه طبسی رشته تحصیلی :ریاضی - کاربردی محل سکونت :تهران-تهران
  • مرضيه بامدادى رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :-
  • محمود امیرسلیمانی رشته تحصیلی :حسابداری - امور مالی محل سکونت :تهران-تهران
  • زهرا کرمی رشته تحصیلی :آمار محل سکونت :تهران-تهران
  • رحیم عسگری رشته تحصیلی :مهندسی برق محل سکونت :تهران-تهران
  • ساينا سالاري رشته تحصیلی :حسابرسی محل سکونت :تهران-تهران
  • مرتضی سید علی خانی رشته تحصیلی :امور مالی محل سکونت :تهران-تهران
  • بهناز طايفه رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
  • پریسا درخشان رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :تهران-شهریار
  • رضا درویشی رشته تحصیلی :کاشی کاری محل سکونت :قزوین-تاکستان
  • میترا رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
  • سعیده خضری رشته تحصیلی :ریاضی - کاربردی محل سکونت :تهران-تهران
  • شهاب الدین بیگدلی رشته تحصیلی :حسابداری محل سکونت :تهران-تهران
  • پونه قناعتی رشته تحصیلی :امور مالی محل سکونت :تهران-تهران
  • غلامرضا ولی رشته تحصیلی :فرهنگ و ادب محل سکونت :تهران-تهران
  • رعنا خدادای رشته تحصیلی :مدیریت مالی محل سکونت :تهران-تهران
  • لیلا کیانی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
  • ایران پناهی رشته تحصیلی :امور مالی محل سکونت :البرز-کرج
  • میلاد خوشقلب رشته تحصیلی : محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد