لیست رزومه های روابط عمومی
  • امیر عزتی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :تهران-تهران
  • سعید جعفری رشته تحصیلی :مهندسی منابع طبیعی شیلات محل سکونت :کردستان-قروه
  • معین رب دوست مطلق رشته تحصیلی :زیست شناسی سلولی مولکولی - بیوشیمی محل سکونت :تهران-تهران
  • ارش قلیچ خان رشته تحصیلی :مهندسی معماری محل سکونت :تهران-تهران
  • بهاره بیات رشته تحصیلی :علوم تربیتی محل سکونت :تهران-تهران
  • محمد اسکندری رشته تحصیلی :برنامه ریزی اجتماعی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد