لیست رزومه های سرپرست فروش
  • آیدا خمان رشته تحصیلی :اقتصاد بازرگانی محل سکونت :البرز-کرج
  • منوچهر قهرمانی رشته تحصیلی :جغرافیا محل سکونت :تهران-تهران
  • حسن توسلی رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد