لیست رزومه های سرپرست کارگاه
  • شمال خیاطی رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :تهران-تهران
  • كيوان محمودي رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :تهران-تهران
  • هومان اشرفی رشته تحصیلی : محل سکونت :-
  • احمد عویدزاده رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :اصفهان-اصفهان
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد