لیست رزومه های طراح سایت
  • سید محمد حسینی ورزنه رشته تحصیلی :گرافیک کامپیوتری محل سکونت :اصفهان-اصفهان
  • محسن کرمی رشته تحصیلی :فیزیک - هسته ای محل سکونت :کرمانشاه-کرمانشاه
  • دنا نوروزی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • آتوسا نجفی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد