لیست رزومه های مدرس
  • پريسا اردوانى رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • فاطمه بارکین رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
  • ﻣﻬﺪﻱ اﻓﺸﺎﺭﻱ رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :اصفهان-خوانسار
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد