لیست رزومه های مدیر اجرا
  • زهرا فاتحی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • محمد صدقی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
  • ابوالقاسم مودودی رشته تحصیلی :پژوهشگری علوم اجتماعی محل سکونت :تهران-تهران
  • شیوا تاجک رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • علیرضا نوروزی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :-
  • نگین قاسمی رشته تحصیلی : محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد