لیست رزومه های مدیر اجرایی
  • سید محمدرضا صادق الحسینی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
  • حمیدرضا نیکونام رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :تهران-تهران
  • علی محمدی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد