لیست رزومه های مدیر بازاریابی
  • حسان مسعودي رشته تحصیلی :مهندسی مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
  • مریم علامتی رشته تحصیلی :مهندسی عمران - نقشه برداری محل سکونت :-
  • مجید خسروی نژاد رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
  • سیدمحمدجواد صرفجو رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :گیلان-رشت
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد