لیست رزومه های مدیر برنامه ریزی
  • محمدرضا حمیدی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
  • سميرا مقصودى رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • محسن نورقربانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :مازندران-تنکابن
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد