لیست رزومه های مدیر تولید
  • رضا راست منش رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • عادل جمشیدی رشته تحصیلی :کاردان فنی برق - الکترونیک محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد