لیست رزومه های مدیر رستوران
  • نگار خداياري رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :تهران-شمیرانات
  • محمود سرمدی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد