لیست رزومه های مدیر شبکه
  • محمدصادق عبدالهی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • رسول عظیمی رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :تهران-تهران
  • عضدی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :اصفهان-اصفهان
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد