لیست رزومه های مدیر فروش
  • سعید هاتِفی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-ری
  • آریا رشته تحصیلی :حسابداری دولتی محل سکونت :یزد-تفت
  • کتایون ارشادی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • داوود رمضانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • محسن موسوی رشته تحصیلی :علوم سیاسی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد