لیست رزومه های مدیر منابع انسانی
  • الهام زاهديان رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
  • محمد رزاقی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • حامد خوانساری رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
  • بهروز صمدی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
  • مجتبی نوری رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :-
  • مژگان وفایی نیا رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :-
  • طوبی آبشاهی رشته تحصیلی :روانشناسی عمومی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد