لیست رزومه های مدیر مهندسی
  • نسیم سعیدی رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :لرستان-بروجرد
  • مرتضی کریمی رشته تحصیلی :مهندسی معدن - استخراج معدن محل سکونت :تهران-تهران
  • رحیم عسگری رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد