لیست رزومه های مدیر پروژه
  • محمد رضا خالدی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت محل سکونت :تهران-تهران
  • امیرحسین ناطقی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-ری
  • حامد جبروتی رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد