لیست رزومه های مدیر کنترل کیفیت
  • حمید رضا اعلایی رشته تحصیلی :کاردان فنی مکانیک - ماشین ابزار محل سکونت :تهران-تهران
  • توحید نژادرحیم رشته تحصیلی :جوشکاری محل سکونت :تهران-شهریار
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد