لیست رزومه های مشاور
  • حسین سلطانی رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • سیدمجید دانشی رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :-
  • محمد مهدی شفیعی مقدم رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد