لیست رزومه های مهندسی برق
 • غلامرضا راه نشین رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • پیمان راغب رشته تحصیلی :مهندسی برق - قدرت محل سکونت :تهران-تهران
 • عرفان تابان مهر رشته تحصیلی :مهندسی برق - قدرت محل سکونت :لرستان-خرم آباد (لرستان )
 • قربانی رشته تحصیلی :مهندسی برق - قدرت محل سکونت :تهران-تهران
 • علی کشاورزنسب رشته تحصیلی :مهندسی الکترونیک محل سکونت :قزوین-قزوین
 • رامین افهمی رشته تحصیلی :مهندسی رباتیک محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد مهدی زکی پور رشته تحصیلی :برقکاری محل سکونت :البرز-کرج
 • مهدی غفاری رشته تحصیلی :مهندسی برق - قدرت محل سکونت :تهران-تهران
 • افسانه سرابی رشته تحصیلی :حسابداری - مالیاتی محل سکونت :تهران-تهران
 • سعید فغفوریان رشته تحصیلی :مهندسی برق - کنترل محل سکونت :تهران-تهران
 • سعید مقدری رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی محل سکونت :تهران-تهران
 • جعفر ملکشاه رشته تحصیلی :الکتروتکنیک محل سکونت :مازندران-نکا
 • سید سعید صانعی رشته تحصیلی :شیمی محل سکونت :تهران-تهران
 • مهسا زارعی رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :-
 • حامد غلامزاده رشته تحصیلی :مهندسی برق - قدرت محل سکونت :تهران-تهران
 • مریم سلیمی فر رشته تحصیلی :مهندسی برق - کنترل محل سکونت :تهران-تهران
 • محمد جراحزاده رشته تحصیلی :مهندسی برق - قدرت محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد