لیست رزومه های مهندسی شیمی
  • نیوشا وفائی رشته تحصیلی :مهندسی شیمی محل سکونت :تهران-تهران
  • المیرا قراگوزلو رشته تحصیلی :مهندسی شیمی - طراحی فرآیندهای صنایع نفت محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد