لیست رزومه های مهندسی فناوری اطلاعات
  • یونس کرمی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
  • مهدی سیدین رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد