لیست رزومه های مهندسی مدیریت پروژه
  • سهیلا زبردست رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • محیا یعقوبی رشته تحصیلی :مهندسی مدیریت پروژه محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد