لیست رزومه های مهندسی مکانیک
 • سید میلاد همایون میر رشته تحصیلی :مهندسی خودرو محل سکونت :البرز-کرج
 • محمد جواد غیاثی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :تهران-تهران
 • حسام صفاری مقم رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک محل سکونت :خراسان رضوی-نیشابور
 • حسین عیوض پور رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :البرز-کرج
 • علی وکیلی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :تهران-تهران
 • نرگس قربانی رشته تحصیلی :مکاترونیک محل سکونت :البرز-کرج
 • حسین نادری رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :تهران-تهران
 • قاسم مرزبان رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - ساخت و تولید محل سکونت :تهران-تهران
 • محمدرضا دشتی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :بوشهر-کنگان (بوشهر)
 • جواد برهانی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - طراحی جامدات محل سکونت :تهران-تهران
 • علی شاهدی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات محل سکونت :فارس-مرودشت
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد