لیست رزومه های پشتیبان شبکه
  • روژین قارونی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-شمیرانات
  • وحید فیروزی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • مانا سادات پورحسینی اشکذری رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد