لیست رزومه های کارشناس اداری
 • زهرا رضایی دستجردی رشته تحصیلی :مهندسی عمران - نقشه برداری محل سکونت :البرز-کرج
 • سحر فخر رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
 • مژده نبی پور رشته تحصیلی :مهندسی کشاورزی - آب محل سکونت :تهران-تهران
 • سپیده سینکی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
 • لیلا رحمانی رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
 • پریسا حق عطا رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • میترا منیری منش رشته تحصیلی :فیزیک مهندسی - حالت جامد محل سکونت :تهران-تهران
 • جابر جمشیدی رشته تحصیلی :مهندسی عمران محل سکونت :تهران-تهران
 • فهیمه اسماعیلی رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :خراسان رضوی-مشهد (خراسان )
 • زهرا صابردل رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :تهران-تهران
 • رضا خردروستا رشته تحصیلی :زبان انگلیسی محل سکونت :البرز-کرج
 • لقمان حامدی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :البرز-ساوجبلاغ
 • وحیدرضا باغجری رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
 • حسین بهاری رشته تحصیلی :علوم تربیتی محل سکونت :تهران-تهران
 • هانیه زینالی رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد