لیست رزومه های کارشناس استراتژی
  • ایوب احمدیان رشته تحصیلی :MBA محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد