لیست رزومه های کارشناس امور مشتریان
  • امیر بهبهانیان رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
  • فاطمه خانزاده اصل رشته تحصیلی :مدیریت دولتی محل سکونت :تهران-تهران
  • علیرضا فاتح رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
  • سجاد امیدوار رشته تحصیلی :کاردانی امور بانکی محل سکونت :تهران-تهران
  • آزیتا طلاچیان رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد