لیست رزومه های کارشناس بازاریابی
  • آرش کوچیان فرد رشته تحصیلی :مهندسی پلیمر - صنایع پلیمر محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
  • شبنم همایونی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد