لیست رزومه های کارشناس بانک اطلاعاتی
  • امیر حسین ملک احمدی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • زیبا بهاری رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد