لیست رزومه های کارشناس برنامه ریزی
  • میثم قنبرزاده رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
  • سپيده اسكندري دورباطي رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :اصفهان-لنجان
  • سمانه آذرخش رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • محمد خانشی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
  • سارا سیمدار رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • مجید سلامتی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-اسلامشهر
  • دل آرا جعفری رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد