لیست رزومه های کارشناس برنامه ریزی تولید
  • شهرزاد رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-ری
  • سودا نجاری رشته تحصیلی :فیزیک - حالت جامد محل سکونت :تهران-شهریار
  • فهیمه مولایی صابر رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :-
  • میترا فیروزفلاح رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :البرز-کرج
  • فروغ علیزاده رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-اسلامشهر
  • مصطفی رجبی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد