لیست رزومه های کارشناس تحقیقات بازار
  • سجاد مزارعی رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
  • الناز نبی زاده مامانی رشته تحصیلی :مدیریت بازاریابی محل سکونت :تهران-اسلامشهر
  • میکائیل پارسا رشته تحصیلی :مدیریت بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد