لیست رزومه های کارشناس تحلیلگر
  • نادر نوائي رشته تحصیلی :مهندسی راه آهن - حمل و نقل ریلی محل سکونت :تهران-تهران
  • سید سهیل حیدری بازاردهی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد