لیست رزومه های کارشناس تضمین کیفیت
  • کیوان علیدوست ششکل رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :البرز-کرج
  • فائزه سلیمانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد