لیست رزومه های کارشناس تولید محتوا
  • مهرناز صادقی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • آرمان صالحی نیا رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :-
  • احسان غلامی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد