لیست رزومه های کارشناس سیستم
  • محمد وردی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • شیما عزیزیان رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • صدف تاج اباد رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد