لیست رزومه های کارشناس سیستم ها و روش ها
  • لیلا زنگنه رشته تحصیلی :مدیریت صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • پیام دوست فاطمه رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • مهدی حیدرپور رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد