لیست رزومه های کارشناس طراح
  • محمد علی محمودی رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک - ساخت و تولید محل سکونت :تهران-اسلامشهر
  • آمنه اسکندري رشته تحصیلی :مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی محل سکونت :چهارمحال وبختیاری-شهرکرد
  • توکلی رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :-
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد