لیست رزومه های کارشناس طراحی
  • احسان اهارت رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
  • افسانه فتح اللهی رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-ری
  • مجتبی صناعتی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد