لیست رزومه های کارشناس فنی
  • ابوالفضل قاسمی رشته تحصیلی :ژیوفیزیک محل سکونت :مازندران-تنکابن
  • عادل پیغانی رشته تحصیلی :مهندسی برق - کنترل محل سکونت :کرمانشاه-کرمانشاه
  • سعید طاهری رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • سامان نجفزاده رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :کردستان-سنندج
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد