لیست رزومه های کارشناس مهندسی صنایع
  • سهیلا پورفیضی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • محمدرضا رحيميان رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • نعیم ازوجی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • سارا كاظمى رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • آزاده خاکزاد رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
  • فرشته هوشمند رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • اسوه زمانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
  • بهنام رییس الواعظین رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • سعید نصیری رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تولید صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد