لیست رزومه های کارشناس پشتیبانی
  • رضا قاسم پور رشته تحصیلی :مهندسی معدن - اکتشاف معدن محل سکونت :تهران-تهران
  • حمیدرضا شهابی رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-شمیرانات
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد