لیست رزومه های کارشناس کنترل پروژه
 • هادی علیزاده ثانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
 • جواد صابری نسب رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • آرمان عدالتی دهنوی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :فارس-شیراز
 • محبوبه متقی رشته تحصیلی :مهندسی فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
 • مونا ملاپور رشته تحصیلی :ریاضیات و کاربردها - کاربردی محل سکونت :تهران-تهران
 • امیرحسین شهبازی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • حمیدرضا سلطان رضایی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • آناهیتا شهنازی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • شبنم شاه آبادی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • سعید همدانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
 • مهرداد خطيبي رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • مرضیه حسین زاده رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • پریناز رستمی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • ماندانا صالحی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • جواد گریوانی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • امير كرمي رشته تحصیلی :مهندسی عمران محل سکونت :تهران-شهریار
 • بهنام کرمی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-شهریار
 • فاطمه مصلی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
 • علی عباسی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
 • سعید اصلاحی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :البرز-کرج
 • علی بیرامی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :آذربایجان شرقی-تبریز
 • معین غمین رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تحلیل سیستم ها محل سکونت :تهران-تهران
 • فاطمه بشیری رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :تهران-تهران
 • محمدرضا جوادی رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد