لیست رزومه های کارشناس کنترل کیفیت
  • ابوالفضل ناظر رشته تحصیلی :مهندسی صنایع - تکنولوژی صنعتی محل سکونت :تهران-تهران
  • علی علیزاده رشته تحصیلی :مهندسی صنایع محل سکونت :مازندران-بابل
  • احمد عبدالکریمی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :-
  • مهسا اشتری رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد