لیست رزومه های کارشناس IT
  • آرش بهادر رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • مسعود لک رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
  • شهریار طلایی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - سخت افزار محل سکونت :مرکزی-اراک
  • سحر مبشر توفیقی رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
  • اعظم مقدم رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - فناوری اطلاعات محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد