لیست رزومه های گرافیست
  • بنیامین سلیمانی رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
  • شبیر وزیری رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • آزاده علی عسگر نجاد رشته تحصیلی : محل سکونت :تهران-تهران
  • فاطمه جانبازی رشته تحصیلی :نقاشی محل سکونت :تهران-تهران
  • مینا نورعلیشاهی رشته تحصیلی :گرافیک محل سکونت :تهران-تهران
  • ایمان پیروزی رشته تحصیلی :مهندسی عمران - عمران محل سکونت :تهران-تهران
  • مهدی رشته تحصیلی :مهندسی معماری محل سکونت :قزوین-قزوین
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد