لیست رزومه های برنامه نویس
 • علی قاسمی رشته تحصیلی :زمین شناسی محل سکونت :تهران-ورامین
 • محمد سعید آخوندیان رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر - سیستم های اطلاعاتی محل سکونت :تهران-تهران
 • علی جانعلی زاده رشته تحصیلی :علوم کامپیوتر محل سکونت :تهران-تهران
 • میثم غلامی رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • پویا شهبازی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-رباط کریم
 • اریک ولی جانی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مهدی رضایی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • علیرضا چگنی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :قزوین-آبیک
 • فاطمه ضرابی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • محسن شعبانیان رشته تحصیلی :مهندسی برق - الکترونیک محل سکونت :مازندران-رامسر
 • نسترن قاسمی رشته تحصیلی :فیزیک - هسته ای محل سکونت :تهران-تهران
 • زهرا بهمن پور رشته تحصیلی : محل سکونت :البرز-کرج
 • نیلوفر طیبان رشته تحصیلی :کامپیوتر نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • مینا عابدی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • حاصلی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-اسلامشهر
 • تارا فراهانی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
 • امید میرعبدالعظیمی رشته تحصیلی :مهندسی کامپیوتر - نرم افزار محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد