لیست رزومه های رشته اقتصاد بازرگانی
  • غزال عطاپور رشته تحصیلی :اقتصاد بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
  • آیدا خمان رشته تحصیلی :اقتصاد بازرگانی محل سکونت :البرز-کرج
  • الهام مرندی رشته تحصیلی :اقتصاد بازرگانی محل سکونت :آذربایجان غربی-ارومیه
  • علیرضا فهیمنیا رشته تحصیلی :اقتصاد بازرگانی محل سکونت :تهران-تهران
1 صفحه 1 از 1 نمایش  رکورد